Tinatagong Saloobin

06/10/2013 § Leave a comment


Iniibig kita ng tapat

Subalit, lingid ito sa kaalaman ng lahat

Itong damdamin ay hindi sapat

Para sa tulad mo’ng kay taas ng lipad.

Ang pag-ibig para sa iyo ay wagas

Tunay at siguradong walang katumbas

Tiyak na ito’y hindi lilipas

Panahon man ay magwakas.

Sana ay iyong maramdaman

Ang pagtangi na sa iyo ay laan

Ako’y hindi humihingi ng kabayaran

Nais ko lang na ito’y iyong malaman.


I created this a long time ago and the saved file detail was not helping for that matter. Probably back in high school or something. It was in Filipino/Tagalog, yeah. I tried to put an English translation but it was in vain.

Tagged: , , , , , , ,

Tell me what you think!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tinatagong Saloobin at The Turtle Trail.

meta

%d bloggers like this: